• Danışmanlık hizmetleri

 • Mevzuat Danışmanlığı


  • Firmaların gümrük ve dış ticaret işlemlerinin planlanması ve tüm gümrük, dış ticaret süreçlerinde konusunda uzman Gümrük Müşaviri ve Danışmanlarımız tarafından, güncel mevzuat desteğiyle, danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  • Belgelerdeki eşya tanımı karşılığı olan G.T.İ.P (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) tespiti,

  • Gümrük rejimleriyle ilgili danışmanlık,

  • Dış ticarete ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmalığı,

  • Kıymet, menşe ile ilgili gümrük mevzuatı danışmanlığı.

  Danışmanlık

  Serbest Bölge Danışmanlığı Hizmetleri


  Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır. Bulundukları ülke ekonomilerine sağladıkları katkıların yanında, esnek ve çağdaş idari yapılarıyla dış ticarete yönelmek isteyen firmalara modern ve gelişmiş bir yatırım ortamı sağlayan serbest bölgeler lojistik merkezler olarak ülkemizde de uzun yıllardır yaygın bir şekilde kullanılmakta ve önemlerini artırmaktadırlar.

  • Yerli ve Yabancı sermayeli şirket kuruluşları,
  • Serbest bölgede şube kuruluşları, sermaye artışları, nevi değişikliği, birleşme, tasfiye, bölünme ve hisse devir işlemleri
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdindeki idari işlemlerin takibi,
  • Yerli ve Yabancı Sermaye Mevzuatı, 3568 sayılı yasa kapsamındaki gelişmeler ve değişiklikler konusunda danışmanlık yapılması,
  • Serbest Bölge Gümrük Uygulamaları
  • Serbest Bölgelerde A.TR ve EUR.1 belge düzenlenmesi
  • Serbest Bölgede Tahsil Edilen Fonlar
  • Serbest Bölgede Depoculuk
  • Serbest Bölgeden Transit Ticaret
  • Serbest Bölge seçimi için fiyat ve diğer giderlerin raporlanması
  • Serbest Bölgelerin Avrupa Birliği ve bu bölgelerden AB’ ye Yapılacak İhracatlar Yönünden Değerlendirilmesi

  Hizmetlerimizin arasında, Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmalara verilen Gümrük Saha Hizmetleri yanında, bölgelerde faaliyet göstermek isteyen firmaların projelerinin hazırlaması, ilgili Kurum ve Kuruluşlara yönelik başvurularının yapılması izin ve ruhsatların alınması, bölgede firmanızın ve/veya şubesinin kurulması ile ilgili bütün prosedürler de yer almaktadır.