• İthalat İşlemleri

 • İthalat İşlemleri


  • İthalat konusu emtia ile ilgili G.T.İ.P belirlenmesi.
  • İthalat konusu eşyanın küşadı ve tespitinin yapılması.
  • Gümrük beyannamesi yazılımı, onayı, muayenesi, tespitinin yapılması.
  • Emtiada hasar, eksiklik veya yanlışlık var ise tutanak tanzim ettirilmesi.
  • Vergi, resim, harç, fon, v.b. hesaplanması ve yatırılması.
  • Ödemeler ile ilgili Bloke Çek, Teminat, v.s. almak.
  • Ardiye, mesai v.s. ödemeleri yapmak.
  • Eşyaların geçici depolama, antrepo vb. yerlerden çekilmesi, dahili nakliyesi ve firmaya teslim işlemleri.
  • İthalat konusu her tür danışmanlık ve lojistik hizmetler.
  • Aktarma ve transit işlemleri.
  • Geçici ithalat ve ATA KARNE ithalat işlemleri.
  • Depo olarak yatırılan nakit ve teminatın çözümü işlemleri.
  • Ön izne ( Tareks uygunluk ) tabi olan emtiaların ön izne sevki ve ön izin müsadelerinin alınması.
  • İthalat konusu eşyanın isteğe bağlı olarak sigortalanması.

  ithalat

  Tareks Uygunluk işlemleri


  İthalatta Ürün Güvenliği ve Denetimlerinin temel hedefi, ithal yolla piyasaya arz edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesidir.