• Transit - Kapsamlı Teminat

 • Transit İşlemleri


  İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş veya ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasıdır.

  Bu tür eşyanın; Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde bir noktadan geçerek,
  Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,
  Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,
  Türkiye’den yabancı bir ülkeye,
  Bir iç gümrük idaresinden bir iç gümrük idaresine taşınması
  Olan transit rejimi; transit beyannamesi, TIR Karnesi, ATA Karnesi, CIM Taşıma Belgesi kapsamında veya posta yoluyla yapılabilmektedir.


  transit

  Kapsamlı Teminat - NTCS Hizmeti


  Kapsamlı teminat bir kurumun birden fazla ortak transit işleminde kullanabileceği bir teminat türüdür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ortak transit rejim dahilinde uygulamaya aldığı bu teminat, firmaların geçmişte yaptığı transit işlemlerin sayısına ve hatasızlığına göre verilir.

  NCTS, T1, TR olarak piyasada ismi geçen bu konu için bizi arayabilirsiniz.

  NCTS Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız. (slayt var)

  Sahibi Olduğumuz Kapsamlı Teminat İzin Belgesi İçin Tıklayınız. (belge örneği ekte)