• İhracat İşlemleri

 • İhracat İşlemleri


  • İhraç konusu emtianın G.T.İ.P belirlenmesi.
  • İhracat konusu emtia ile ilgili vesaiklerin sevk ve temini.
  • İhracat konusu emtia ile ilgili ön müsaadeleri almak.
  • İhracatçı Birliği Üyelik kaydı ve Beyanname tasdiki.
  • Gümrük beyannamesi yazılımı, onayı, muayenesi ve tespiti.
  • ATR, EUR 1, FORM A, MENŞE tasdiki.
  • Varsa telafi edici verginin hesaplanması ve yatırılması.
  • Beyannamemizin Vedop sisteminde kapatılmasının sağlanması.
  • Geçici ihracat ve ATA KARNELİ ihracat işlemleri.
  • İhracat konusu her türlü danışmanlık ve lojistik hizmet.
  • İhracat konusu eşyaların isteğe bağlı olarak sigortalanması.

  ihracat